Αρχική>Ποιότητα Ζωής>Σχέσεις> Δημιουργία & Επιμέλεια κειμένων. Έκδοση - Προώθηση βιβλίου

Δημιουργία & Επιμέλεια κειμένων. Έκδοση - Προώθηση βιβλίου

ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙLike

503

Print article Send to a friend Facebook Twitter
 
 
 
                   
 
 
 
                             Ένα σωστό, σαφές και ευχάριστο κείμενο, ή ομιλία, προβάλλει το κύρος του συγγραφέα/ομιλητή,
                                       μεταφέρει με σαφήνεια τα μηνύματα, δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης και
                                                 αποτελεί το πρώτο εργαλείο για μία επιτυχημένη επικοινωνία.
       
 
                               
 
 
 
Έμπειροι, στον χώρο, κειμενογράφοι προσφέρουν υπηρεσίες συγγραφής ή επιμέλειας κειμένων, σε συνεργασία μαζί σας :
 
·       ΔιαφημιστικάΕμπορικά κείμενα για το διαδίκτυο ή τα έντυπα
 
·       Κείμενα για ζωντανές εκφωνήσεις σε video ή παρουσιάσεις στην τηλεόραση/ραδιόφωνο
 
·       Επιμέλεια κειμένου βιβλίων, όλου του εύρους των εκδόσεων
 
·       Επιμέλεια κειμένου βιβλίων, άρθρων, δοκιμίων κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών θεμάτων
 
·       Συγγραφή ή επιμέλεια, από έμπειρους λογογράφους, λόγων/παρουσιάσεων για διαδικτυακές, ή με παρουσία κοινού, εκδηλώσεις. Παροχή συμβουλών αποτελεσματικής μεταφοράς μηνυμάτων/επιχειρημάτων
 
·       Επιμέλεια κειμένων εταιρικής αλληλογραφίας – ενδυνάμωση επιχειρημάτων – μεταφορά καθαρών μηνυμάτων
 
·       Επιμέλεια κειμένου διδακτορικών διατριβών
 
                     Επι πλέον υπηρεσίες 

  •        Έκδοση του βιβλίου σας                  
  •       Προώθηση του βιβλίου σας, στο κατάλληλο αναγνωστικό κοινό

 Πάντοτε σε άμεση συνεργασία με τον συγγραφέα ή/και τον εκδότη.

 

Για πληροφορίες και συνεργασία επικοινωνήστε μαζί μας : 

      novaformaltd@gmail.com    
    
       ή στο τηλ :      6937 355302
 
 
NOVAFORMA LTD                                                                                                                                                                                                                                                                               
Κιν. τηλ :     6937 355302                                                                                                                                                                                                                                   
e-mail :     novaformaltd@gmail.com

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙLike

503

Print article Send to a friend Facebook Twitter

Δεν συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός εάν εσείς επιθυμείτε να μας στείλετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email)
για εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter)